Boxbuilding

Våra ingående processer där ni som kund kan välja en helhetslösning eller de specifika tjänster ni önskar.

Boxbuilding​

Vi har lång erfarenhet gällande slutmontering och kapsling av enheter till färdiga produkter i både små och stora kvantiteter.

Vi utför mekanisk montering, kablage, känsliga displayer, övrig slutmontering, apparatskåp.

Flertalet av våra kunder har sina produkter i känsliga och extrema miljöer vilket ställer höga krav på skydd mot korrosion, kemisk påverkan, termisk chock, vibrationer och annat som kan påverka produkten negativt.

Vi erbjuder då både skyddslack och ingjutning av delar eller hela kretskort i produkterna för att på ett effektivt sätt motverka påfrestningarna som produkterna utsätts för.

Slutkontroll och test utförs i kund/produktspecifika testutrustningar eller andra framtagna testmetoder. Vi säkerställer att den färdiga produkten har full funktionalitet med hög kvalitet för att klara sin långa livslängd.

Om oss

Vi på Foab ser det som naturligt att säkerställa att vi jobbar rätt och kan erbjuda våra kunder en certifierad produktion. Vi har sedan många år tillbaka därför valt att samarbeta med SP/RISE gällande ISO 9001 och 14001.

Vi erbjuder våra kunder en certifierad produktion där ni kan känna att ni är i trygga händer.