Nyheter

Installation och driftsättning av nya selektivvåglödningslinan. 

Investering & produktionsutveckling

Vi investerar för framtiden

I rådande pandemi har det varit ansträngt för oss och framför allt för många av våra kunder. Vi har kämpat med en onaturligt varierande beläggningsgrad, förseningar och materialstörningar. Medarbetarna i produktionen har också dragit sitt strå till stacken och stöttat varandra i de olika arbetsuppgifter under permitteringstider.

Vi är övertygade om att vi kommer gå starkare ur krisen och med det sagt, har vi valt att investera i en rad nya utrustningar för att öka automatiseringsgraden, repeterbarheten i kvalitetssyfte samt öka FTY och minska PPM/DPO.

Selektivvåglödningslina – ERSA VersaFlow 4/55
En ny process med automatiserad lödning av hålmonterade mekaniska och elektriska komponenter. Lödning utförs repeterbart med jämn och hög kvalitet och säkerställer processkontroll med full spårbarhet.

In-line Buffermagazine – Electrodesign
Transportlösning/buffer för att sammankoppla AOI (automatisk inspektion) i
ytmonteringslinan och på så sätt automatisera processen utan manuell handpåläggning vilket har skapat en ökad effektivisering vid både mindre och större volymproduktioner.

Stenciltvätt – MB.Tech N29
Investering av automatisk tvätt för lodpasta som med ultraljud noggrannt rengör både stenciler/hjälpmedel och felaktiga lodpastatryck från mönsterkort. Det är en kvalitets (FTY/PPM) samt effektivitets och hälsomedveten åtgärd där den manuella hanteringen med giftiga kemikalier avsevärt minskas.

Torkskåp – CHC3000L
Investering av lagerskåp med torrluft ger en miljö med konternuerlig urbakning vid förvaring och eleminerar risker med latenta skador av felaktigt hanterade fuktkänsliga komponenter.

 3D Skrivare – FlashForge Creator 3
Vi har nu möjlighet att skriva ut prototyper av mekaniska detaljer, kapslingar samt ta fram verktyg/hjälpmedel/fixturer för att effektivisera och förbättra både de manuella och automatiserade produktionsprocesserna.

FÖRVärv

Foab Production AB - blir en del av Consilium

Foab Production AB är numera en del av Consilium Safety Group och tillsammans har vi en spännande resa framför oss.

Förvärvet stärker båda parter avsevärt gällande utveckling och kunskapsutbyte samt att det är en otrolig styrka för Consilium Safety att ha förfogande över en produktionsverksamhet i närområdet och därmed kunna korta ner ledtider. Det är även ett steg i rätt riktning för att minska miljöpåverkan. 

Förvärvet är också mycket positivt för både nya och befintliga kunder till Foab. Nu kan vi med större kraft stötta och supportera er och med de investeringar som har utförts och med den planerat kommande produktionsutvecklingen, så öppnas dörrarna för att kunna öka produktionsvolymerna och tillgängligheten ännu mer.

https://www.consiliumsafety.com

NY kund

Heart Aerospace AB

Vi är både tacksamma och stolta över att få vara en del i och tillverka prototyper för ett ytterst intressant företag som utvecklar ett elektriskt, kommersiellt passagerarplan – ES-19.

Utvecklingen går snabbt, och planen är att den första flygturen skall ske under 2026. ES-19 har 19 sittplatser och får till en början en räckvidd på ca 400km. 

Målen är att minimera miljöpåverkan och skapa ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt att färdas på och en förhoppning om att Sverige har en fossilfri inrikes-flotta vid 2030. 

Om oss

Vi på Foab ser det som naturligt att säkerställa att vi jobbar rätt och kan erbjuda våra kunder en certifierad produktion. Vi har sedan många år tillbaka därför valt att samarbeta med SP/RISE gällande ISO 9001 och 14001.

Vi erbjuder våra kunder en certifierad produktion där ni kan känna att ni är i trygga händer.