Kontraktstillverkning

Våra ingående processer där ni som kund kan välja en helhetslösning eller de specifika tjänster ni önskar.

Kontraktstillverkning

Grunden i våran verksamhet där allt från prototyper till stora återkommande serier produceras igenom vår högt automatiserade produktion.

Noggranna monteringskontroller utförs både manuellt och automatiskt igenom hela produktionsflödet för att säkerställa funktionalitet och att produkterna erhåller rätt kvalitet.

I våra faciliteter har vi strategiskt byggt upp produktionen enligt ett effektivt flödestänk (LEAN produktion) vilket ger en högre kostnadseffektivitet och möjligheter att korta ner ledtider både i produktionsflödet och ut mot kund.

Vi strävar efter att följa våra två ledord i verksamheten

Ständig förbättring
För att vi är övertygade om att vi alltid kan bli bättre på det vi gör och det gynnar både oss och våra kunder.

Öppenhet och samverkan
I nära relation och i förtroende med våra kunder finns alla möjligheter för er att följa hela processen med öppna kalkyler. Vårt motto – Är ni nöjda är vi nöjda.

Om oss

Vi på Foab ser det som naturligt att säkerställa att vi jobbar rätt och kan erbjuda våra kunder en certifierad produktion. Vi har sedan många år tillbaka därför valt att samarbeta med SP/RISE gällande ISO 9001 och 14001.

Vi erbjuder våra kunder en certifierad produktion där ni kan känna att ni är i trygga händer.