Utveckling / konstruktion

Våra ingående processer där ni som kund kan välja en helhetslösning eller de specifika tjänster ni önskar.

Utveckling/konstruktion

Från idé till kontraktstillverkning.

Med vår erfarenhet kan vi hjälpa till med det mesta inom framtagning/utveckling av produkter.

Vi ser gärna ett nära samarbete med kunden redan i idé/konstruktionsfasen för att erbjuda vår kompetens inom val av komponentflora och design för producerbarhet.

Med ett stort komponentlager av standardartiklar och en inköpsavdelning med brett kontaktnät gällande övriga komponenter kan vi oftast erbjuda korta ledtider vid prototyptillverkning.

Vår erfarna personal bereder och programmerar prototyper i det normala produktionsflödet och monteringskontroll/avsyning sker i samråd med kvalitetsavdelningen.

Kvalitetsåtermatning mot kund ser vi som en viktig del i samarbetet för att förbättra produkterna, allt från komponentval, placering, lodmängd, dragning av ledarbanor, padstorlek, isolationsavstånd, värmefördelning över kortyta, kapsling, montering, etc. rapporteras och följs upp inför nästa steg i utvecklingsfasen.

Om oss

Vi på Foab ser det som naturligt att säkerställa att vi jobbar rätt och kan erbjuda våra kunder en certifierad produktion. Vi har sedan många år tillbaka därför valt att samarbeta med SP/RISE gällande ISO 9001 och 14001.

Vi erbjuder våra kunder en certifierad produktion där ni kan känna att ni är i trygga händer.